Faethón
 

Mladý Faethón se často chlubil, že je božím synem, ale nikdo mu to nevěřil. Matka, aby mu pomohla, jej poslala za jeho otcem bohem Héliem. Bůh byl potěšen synovou návštěvou a přislíbil, že mu pomůže dokázat všem, kdo je jeho otcem.

Faethón si přál projet se po obloze v Héliově voze taženém zázračnými koňmi. Hélios ač nerad svůj slib splnil a na cestu udělil synovi několik dobrých rad.

Faethón svou neobratnou jízdou způsobil katastrofu na zemi. Zničená země volala na pomoc Dia. Ten její prosbu vyslyšel a bleskem srazil Faethóna z vozu.

 


 Etapy Hlavní menu