Olympijské hry
 

Mnoho slov, památek, myšlenek i her má kořeny ve světě antického Řecka. Asi před 2500 lety vytvořili Řekové kulturu, která navždy ovlivnila celý civilizovaný svět. Samotní Řekové však nikdy nevytvořili jednotný stát – státními útvary byly městské celky = polis, ovšem spojovali se, aby čelili různým nebezpečím, především v době válek. Hlavními prvky, které spojovaly Řeky byly jazyk, Delfy, kultura + náboženství, stejná národnost = heléni a OLYMPIJSKÉ HRY.

Vznikly okolo roku 776 př.n.l. a trvaly až do 4.stol. př.n.l. Obnoveny byly potom až v r.1896 Francouzem Coubertem. Je zde také rozdíl mezi pojmem olympijské hry a olympiáda. OH zahrnovaly období konání her, které trvaly asi 5 – 7 dní a olympiáda bylo čtyřleté období mezi hrami. OH patřily k životnímu stylu řecké společnosti. Konaly se v Olympii ve státě Elis na počest bohů. Po celou dobu konání her platila tzv. ekecheiria = zdržení se rukou zbraní. S OH je též spojen pojem kalokaghatia = antická představa člověka fyzicky krásného a zároveň vzdělaného/duševně na výši.

 


 Etapy Hlavní menu