Odysseus
 

Po strastiplném putování dorazil Odysseus a jeho plavci se zbytkem svých zásob k ostrovu, kde žila zrádná kouzelnice Kirké. Ta lákala plavce k sobě na hostinu, ale když chtěli pojíst, přiskočili pomocníci kouzelnice a začali je měnit v prasata. Kirké však vždy oceňovala znalost osudů řeckých bohů a héroů. Proto tomu, kdo tuto znalost prokáže nejenže neublíží, ale dokonce ho odmění bonusem v podobě dalších zásob. Dokáže Odysseus a jeho pomocníci nasbírat dost zásob na další plavbu či ne? Toť otázka.

 


Fotky Etapy Hlavní menu