Perseus
 

Perseus, syn boha Dia a princezny Danae, prožil život plný dobrodružství a hrdinských činů. Již jeho narození v podzemní kobce nebo jeho cesta coby nemluvněte v uzavřené truhle napříč rozbouřeným mořem nejsou bez zajímavosti. Perseovým nejznámějším skutkem bylo nalezení a zabití Medusy, nejošklivější z Gorgon. Medusa byla tak příšerná, že kdo ji jen koutkem oka zahlédl, na místě hrůzou zkameněl, a to i při pohledu na její useknutou hlavu. Nikdo nečekal, že by se Perseus z této cesty mohl vrátit živ a zdráv, ale pro svou statečnost, sílu a chytrost (a také že byl synem Diovým) byl miláčkem bohů, kteří mu ukazovali směr. Při cestě za Medusou prožil mnohá dobrodružství, překonal mnohé nesnáze a vyhrál mnoho zápasů. Přitom mu pomáhaly všelijaké dary, které získal od bohů, například okřídlené střevíce, přílba, která ho učinila neviditelným, zlatý štít, kterým jako zrcadlem mohl pohlédnout na Medusu, aniž by zkameněl, bezedná kouzelná mošna a také kouzelný meč. Když nalezl místo, kde mezi svými sestrami Gorgonami spala i Medusa, usekl jí hlavu, aniž by na ni přímo pohlédl a schoval ji do mošny. Z uťaté hlavy vyskočil bájný okřídlený kůň Pegas, kterého si Perseus osedlal. Při zpáteční cestě ještě stihl zachránit svou budoucí ženu Andromedu, dceru Kasiopeji a Cefea, ze spárů hrůzné obludy, kterou zkameněl pomocí Medusiny hlavy. Po smrti byl Perseus i se svou manželkou, tchýní a tchánem vzat z rozkazu bohů na nebesa jako souhvězdí.

My budeme hledat cestu za Medusou pomocí hvězd. V orientaci nám pomůže starověký navigační přístroj astrolab, který byl sestrojen řeckým astronomem Hipparchosem (A to už není pověst ale skutečnost!).

 


Fotky Etapy Hlavní menu