Bitva u Thermopyl
 

Bitva u Thermopyl proběhla v Řecku roku 480 př. n.l., kdy se perská armáda pod vedením krále Xerxa snažila dobýt Řecko. Spojené řecké síly se rozhodli, že zastaví postup perské armády v soutěsce u Thermopyl. Celému řeckému vojsku velel spartský král Leonidás.

Po 3 dny a 3 noci se Řekům dařilo odrážet útoky perské přesily, ale poté se dostali Peršané zradou obráncům do zad bitva se stala ztracenou. Leonidas poslal všechny spojence domů aby je ušetřil dalších bojů a sám se svými Sparťany vytrval až do posledního muže. Padli všichni, ale dokázali přitom zabít tisíce Peršanů. Pomník, který byl na jejich počest u Thermopyl vybudován, nese hrdý nápis: "Poutníče, zvěstuj Lakedaimonským, že tu mrtvi ležíme, jak naše zákony kázali nám."

 


Fotky Etapy Hlavní menu