Trója
 

Za dávných časů žila ve Spartě královna Helena, která svou krásou předčila každou pozemskou ženu (v tehdejším světě…) Není divu, že se do ní zamiloval i trojský princ Paris. Princ nehleděl na následky svého činu a unesl Helenu do Tróji. Její manžel, král Meneláos se rozhodl, že vyrazí proti Trojanům a Helenu získá zpět. Přidaly se k němu všechny řecké státy. Po dlouhých desetiletých nepřetržitých krvavých bojích s Trojany vymyslel řecký hrdina Odysseus hnusnou, ale účinnou lest. Řekové postavili obrovského dřevěného koně, do kterého se schovali, nechali ho před trojskými hradbami jako dar Trojanům na usmířenou a předstírali odjezd. Trójané opojeni svým „vítězstvím“ rozbořili část městských hradeb, aby koně mohli vtáhnout do města. Poté vesele a bujaře oslavovali a zpili se jako dogy. Jakmile celé město usnulo, Řekové vyskákali z koně, propukl lítý boj. A Trója padla….

 


Fotky Etapy Hlavní menu