Pracovníci STV

pedagog DDM
Jiří Olmer
pedagog DDM
Václav Olmer


Vedoucí kroužků

konstruktér elektronických zařízení
Petr Agulár

studující VŠE
Lucie Beranová


programátor
Ing. Jan Bryscejn

vědecký pracovník
Mgr. Hana Císařová

obchodník, počítačový specialista
Ing. Jiří Čábelka


Václav Drahoňovský

student VŠE
Roman Fischer

producent
Marie Frolíková

student MFF UK
Tomáš Hlaváček

servisní technik, počítačový specialista
Robert Holub

mistr
Jan Hrábek

student MFF UK
Martin Koníř

studující gymnázia
Kristýna Konířová

technik, počítačový specialista
Petr Krstev

počítačový specialista
Lukáš Křečan

studující VŠE
Zuzana Kučerová
 
učitelka
Mgr. Bc. Magda Maturová

programátor
Bc. Pavel Michalík

programátor
Petr Michalík

truhlář
Josef Minařík

programátor - analytik
Bc. Tomáš Penc


Kateřina Prošková

projektový manažer
Tomáš Přenosil

studující pedagogického lycea
Adam Radechovský

konstruktér leteckých modelů
Daniel Šimáček

pedagog ZŠ, počítačový specialista
Ing. Jiří Tlapák

studující SŠ
Radim Tobolka


telefonní operátor
Petr Turoň


student VŠ
Tomáš Vaněk

technik
Ing. Martin Zabranský

student ČVUT FEL
Jan Zámyslický

student VŠE
Petr Žák
 


O čistotu se stará

uklízečka
Renata Kohlová

Vánoce 1997 - Vánoce  1999 - Vánoce 2005
Možnosti vedoucího - Služby klub