Úvod   Fotky  
  Režim dne   Vampires                   
  Programy dnů   Účastníci  
         
Režim dne

                   
8:30        - budíček
9:00        - snídaně
9:15        - nástup
9:30        - 1. část dopoledního programu
11:00      - přesnídávka
11:15      - 2. část dopoledního programu
13:00      - oběd
13:30      - polední klid
14:30      - 1. část odpoledního programu
17:00      - svačina
17:10      - 2. část odpoledního programu
19:00      - večeře
19:30      - večerní program
22:30      - hygiena mladší
23:00      - večerka mladší
23:00      - hygiena starší
23:30      - večerka starší