Režim dne

8:30 - budíček
9:00 - snídaně
9:15 - nástup
9:30 - 1. část dopoledního programu
11:00 - přesnídávka
11:15 - 2. část dopoledního programu
13:00 - oběd
13:30 - polední klid
14:30 - 1. část odpoledního programu
17:00 - svačina
17:10 - 2. část odpoledního programu
19:00 - večeře
19:30 - volno, večerní program
23:00 - večerka nejmladší
23:30 - večerka starší
24:00 - doporučená večerka nejstarší