Antivirus

Při nabourávání do střeženého serveru společnosti Hex International jste byli odhaleni
a velká část vašich týmů byla odhalena. Ti, kteří nebyli polapeni do antivirových truhel,
musí svoje kamarády vysvobodit.


AVAST(1)

JMÉNO
	avast - avast anti-intruder system

PŘEHLED
	avast [možnosti] ... [cesta]
	
POPIS
	Systém na nalezení a řešení chyb zabezpečení.
	
	Nalezené útočníky lze smazat, ignorovat, nebo přesunout do truhly.
	
	Truhla efektivně oslepí útočníka a zabrání jakékoliv jeho interakci 
	se zbytkem systému. Pro případ opakovaného prolomení obrany je
	periodicky ověřován počet subjektů. Pokud některý chybí, zvyšuje se 
	úroveň zabezpečení.
	
	K prolomení N-tého stupně zabezpečení je třeba N zcela 
	synchronizovaných útoků.
	
	Vzhledem k vysoké náročnosti vyšších stupňů obrany je implicitní
	úroveň jedna. 
	
	-b, --box-only
		Všechny útočníci budou automaticky přesunuti do truhly.
	
	-d, --debug
		Ladící mód, pro víc informací použijte man avast-debug.

	-f, --fortify BOX
		Zvýší úroveň zabezpečení konkrétní truhlu.
	
	-i, --ignore
		Ignorují se všechny prolomení obrany.
		
	-k, --killem
		Automaticky maže všechny útočníky.
	
	-s, --scan=OBLAST
		Prověří část lokální sítě (OBLAST).
	
	-v, --verbose
		Program vypisuje informace o všech akcích, které provádí.
		
	-w, --where-box-at
		Ukáže lokaci všech používaných truhel. 
		
AUTOR
	Arthur C. Clarke a kol.
	
OZNAMOVÁNÍ CHYB
	Informace o problémech posílejte na spam@alwil.com