Partyzáni

Ve spodním lese je šest továren, mezi kterými se po kolech střídají týmy.
Tým se v každém ze šesti kol rozdělí na tři dělníky a dvě spojky; dělníci vykonávají v továrně nějaký malý úkol,
a za něj získávají suroviny. Suroviny potom spojky vynáší z lesa na sběrné místo. Ale pozor - před tímto místem působí škodiči - partyzáni -
kteří spojky chytají, a suroviny ničí.