VX horší než sarin

Látka VX je nejrozšířenější zástupce bojových látek třídy V. Vyskytuje se jako bezbarvá až nažloutlá kapalina bez zápachu.
Proniká do těla skrz kůži, oči a dýchací cesty. U zasažené osoby nejprve vyvolává nevolnost a kašel. Poté ochromuje dýchací svaly, což vede k silným křečovitým bolestem a končí smrtí.
Smrtelná dávka leží mezi 1 mg při vdechnutí a 10 mg při absorpci kůží.

Zadání

Bezdotykový přesun ampule s VX z bodu A do bodu C přes bod B (celou cestu musí ampule překonat bez dotyku člověka.)
Přesun z A do B: jeřábem ovládaným jeřábníkem
Přesun z B do C: automaticky (bez ovládání)

K dispozici dostanete model ampule, který si musíte sami nakalibrovat. V laboratoři bude připraven etalon pro možnost vyvážení modelu (musíte si přinést vlastní váhy).

Povinné akce

  1. předvést simulaci přenosu s modelem ampule
  2. přesunout skutečnou ampuli s VX

Pozor

Veškerá manipulace s ampulí s VX je povolena pouze osobám ochráněným prostředky IPCHO.