Speciální šachovnice vodních šachů - 6*6

Vodní šachy

Hrají vždy dva týmy proti sobě na zmenšené šachovnici – 6*6 se speciálním rozmístěním figurek (obrázek vpravo)
Figury se pohybují dle normálních pravidel šachu. Pěšec při svém prvním tahu nemůže táhnout o dvě políčka. Braní mimochodem ani rošáda nejsou přípustné.

Pokud pěšec dojde až na protější kraj šachovnice, stane se dámou – ta se může pohybovat šikmo, vodorovně nebo svisle.
Figurky se navzájem nevyhazují – není možné táhnout na (nebo přes) políčko, kde stojí jiná figurka. Namísto toho se používá házení pytlíkem vody:

Rozdělení rolí figurek v rámci týmu je libovolné. Hru týmu ale řídí KRÁL – ostatní hráči v týmu pouze plní jeho příkazy (a při hře tedy nediskutují nad taktikou).
Partie končí, pokud

  1. Nikdo v hracím poli už nemá pytlíky
  2. Doba hry přesáhla rozumnou míru (určuje vedoucí – typicky jde o 20 tahů)

Hodnocení

Zásah krále se hodnotí 2 body a zásah jiné figurky je za 1 bod. Kdo má více bodů, vyhrál partii. Do hodnocení hry se počítají dosažené body.