2015: Nesmírná odysea

Lajka

Scénka

Je třeba ověřit, jak se chová organismus savce při letu do vesmírného prostoru. Za tímto účelem jsou trénována různá zvířata, která jsou podrobována srovnávacím testům schopností před a po výletu za hranice atmosféry.

Pravidla

Hra je rozdělena do několika samostatných částí.

  1. transport - týmy si přehazují v zástupu pytlík s vodou od spodku louky nahoru. Komu se voda vyleje, musí se zastavit a běžet znovu naplnit
  2. aport - dva z každého týmu běží pro rozsypané tenisáky
  3. lov - úkolem je vytáhnout meruňku z vody bez použití končetin. Postupně to dělá celý tým, počítá se celkový čas
  4. poslechová orientace - vybere se dvojice z každého týmu, ve dvojici musí být jeden malý. Následně jeden ze dvojice prochází bludištěm poslepu, druhý jej naviguje.
  5. čichová orientace - úkolem je v označené oblasti vyčenichat zakopaný poklad označený sušeným česnekem.

Výsledky