2015: Nesmírná odysea

ISS

Po desetiletích zápasů o prvenství a dominaci vesmíru se světové vesmírné agentury rozhodly, že dohromady postaví mezinárodní vesmírnou stanici. Za zástěrkou spolupráce ale samozřejmě stále žije duch kompetice - každý národ chce dodat nejdůležitější části stanice, postavit nejvíc, prostě být co nejlepší.

Průběh hry

Tým shání součástky, které jsou vydávány na kontaktních místech

Je nejprve třeba zadat výrobu. Součástka je vyrobena dvacet minut po zadání. V jednom bodě může každý hráč vyrábět pouze jednu součástku. Vyzvednout součástku si ale může kdokoliv z týmu, jehož člen výrobu zadal.
Každé dítě může najednou nést pouze jednu součástku. Součástky se shraňují a posléze kompletují na tribuně, kde se z nich vytvoří modul. Každý tým může vytvořit pouze jeden modul každých pět minut. Modul pak může být odpálen na orbitu (odnesen k trafo stanici). Dokud modul není odpálen, nemůže být vytvořen nový.

Na modul ve stanici musí být místo, energie a posádka. V případě že není, je modul zničen. Jako první musí být vytvořen Centrální modul, který ovšem může být v celé stanici pouze jeden.

Je rovněž možno zničit modul (například v případě, že by nebylo možno přidat nic). K tomu je ale potřeba souhlas všech týmů. Nesmí také dojít k rozpojení stanice. Stanice také nesmí nikdy být zcela uzavřena.

Hodnocení

Hodnotí se součet bodů pouze za připojené moduly. V případě zničení modulu se jeho body samozřejmě škrtají.