Esgaroth

Vrátili jste se do jezerního města - Esgarothu - kde, jak víte, vládnou tvrdou rukou trpaslíci. Je zákaz vycházení v noci, a na pořádek nemilosrdně dohlížejí najatí práskači. Vy však ven v noci musíte, pokud si chcete slušně vydělat na stanovištích...