4. Jménem zákona!

Uzákoněná povinná registrace občanů s mutací uvrhla mutanty do hluboce bezvýchodné situace. Stojí před těžkou volbou stát se buď obětí nejtěžší diskriminace jakožto druhořadí občané nebo se postavit zcela mimo zákon. Vše je o to komplikovanější, že je nezbytné za každou cenu zabránit zavdání příčiny, kterou by bylo možné zneužít k ospravedlnění této či případně ještě tvrdší represe.

Než začneme:

Všechny děti jsou mutanti. Ale jen u některých se mutace už projevila v konkrétní formě. Každý tým vybere dva a pro každého z nich jednu jinou mutaci. (Mutace je v týmu unikátní.) Začíná se prvním stupněm mutace. Hráč je schopen mutaci udržet cca 1 minutu, cca stejný čas musí počkat, než ji může opakovat. Výjimka je čas, ten lze natáhnout o cca 2 minuty se stejným rozestupem.

Herní svět:

Město. Vilová čtvrt a Lesní čtvrt, odděleny San Francisským zálivem (louka), spojeny mostem Golden Gate.

Situace:

Uzákoněna povinná registrace mutantů a zákaz používání mutací. Městem i zálivem slídí grosstapo, vybavené vrtulníky. Zatýká nezaregistrované mutanty a ty, kteří mutaci použijí. Jsou vybaveni také detektory mutantů i probíhajících mutací.

Děti:

Rozhodnou se kdo se dá registrovat. Budou totiž bezpodmínečně potřebovat registrované i neregistrované jedince ke splnění svého cíle. Registrace mutanta nemá nic společného s projevením jeho mutace. Podle zákona musí být registrován každý, i latentní, mutant.

Průběh:

Registrovaný mutant se musí každých deset minut hlásit u kurátora u Božích muk (nový Duncan). Termíny prezenčky jsou společné.

Pokud je mutant zadržen grosstapem a nepředloží Kartu registrovaného mutanta, nebo je přistižen při činu (provozování mutace), je označen a odeslán do věznice na úřadu na Tribunálním náměstí na deset minut.

Skupiny se rozhodnou opustit město. K tomu musí získat dostatek peněz a falešný pas pro každého člena. Pas nemá nic společného s Kartou registrovaného mutanta, která je samozřejmě nepoužitelná pro opuštění města.

Peníze jsou rozsypány v parku za Vilovou čtvrtí (horní les) a v Lesní čtvrti.

Falešný pas vyrobí padělatel v Přípotoční ulici v Lesní čtvrti. (Příliš daleko od kurately.) Potřebuje k tomu jeden jakýkoliv pas, jméno, na které ho má připravit, a dvacet minut. Pas lze získat na úřadě na Tribunálním náměstí pod záminkou jeho předchozí ztráty. To však může jen registrovaný mutant, jiného by hned zavřeli do místní věznice.

Když mají všichni pasy a usoudí, že i dostatek peněz, mohou jako celá skupina odejít na úřad a odcestovat. Tím pro ně hra končí. Grosstapo si jich v této fázi nevšímá (tvoří-li kompletní skupinu s pasy a neprovozují-li žádnou mutaci), protože se vydávají za skupinu německých turistů s průvodcem, pro které platí výjimka ze zákona o registraci.