2. Školy

Snaha o zmírnění sociálních následků mutací i snaha dokázat, že mutace nutně neimplikuje kriminalitu vedly profesora Charlese Xaviera k založení Internátní školy pro speciálně nadanou mládež. Vzhledem ke konzervativní povaze společenských názorů však škola brzy změnila statut, adresu i jméno a v současné době funguje v přísném utajení. Potenciální studenti jsou pro školu zachraňováni přímo z terénu akčními jednotkami, tvořenými některými pedagogy, na základě údajů z monitorování společnosti i referencí stávajících žáků a přátel školy.