1. Nikdo mě nemá rád

Mutace se v průběhu života jedince vyvíjí. U novorozence může být téměř nezjistitelná a takto latentní může zůstat i po mnoho dalších let. Dříve či později se však musí projevit. Vzhledem k tomu, že mutace bývají často vázány na rozvoj druhotných pohlavních znaků, stává se tak zpravidla v pubertě. Ačkoli mutace sama je jen zřídka dramatické povahy, její psychologické důsledky bývají bez výjimky katastrofální. Útěky z domova a následné vyřazení ze společnosti jsou téměř pravidlem. Obvykle navazující kriminalita je přesně to, čemu mutanti vděčí za široce zažité negativní přijetí společností.

Fáze 1, vše se děje podle časově-místního harmonogramu

Město je rozděleno na šest čtvrtí, ovládaných šesti partami výrostků. Dějí se divné věci - kdosi jim škodí. Vyberou jednoho vyzvědače a vyšlou ho slídit (vhodný je lídr). Tento obejde ostatních pět čtvrtí, aby získal nějaké informace. V každém území musí navázat kontakt s místním gangem. Nejprve se pokusí infiltrovat hierarchii party. Utká se s místními o respekt v osiřelém gangu. Když neuspěje, pokusí se informaci ukrást. Když nevyjde ani to, koupí ji:

  • střihnou si a vítěz volí "zbraně"
  • proběhne měření sil v jedné z disciplín: páka, přetahování, hádanky
  • když vyzvědač uspěje, získá bod a informaci a může pokračovat, jinak získává bod družstvo a pokračuje se
  • vyzvědač se musí proplížit k "informaci" po niti po trase, kterou připravili místní - mají k dispozici nit definované délky a cesta musí se musí dát projít (kontroluje vedoucí). Pak musí utéct do bezpečí za hranici; místní se ho snaží chytit, startují z danných pozic. Opět bod pro vyzvědače nebo místní gang.
  • když vyzvědač neuspěje ani podruhé, má se za to, že informaci koupil a s hanbou pokračuje
Fáze 2, společný čas startu

V okamžiku startu se již opět kompletní skupina dozví: 1) "informaci," kdo jim škodil a koho budou lovit, 2) u koho z nich se projevila mutace a bude ho lovit nějaká jiná skupina (bude to lídr a nebude vědět, kdo po něm jde). Lovci a kořist vyráží. Kořist se zachrání, pokud se dostane do Laughlin City. Proto musí:

  • nejprve na letiště, libovolnou cestou,
  • pak po přesné trase do Anchorage,
  • nakonec opět kudykoli do Laughlin City

Letiště mají kapacitní omezení a proto startují nebo přijímají letadla s určitými minimálními rozestupy. Na letecké trase se nelze chytat, jen předbíhat, letadla jsou označena letenkou.

Lovci k cestování nevyužívají letiště. Cestují soukromými prostředky. Jen musí projít pasovou kontrolou na hranicích. K letišti se mohou přiblížit jen na určitou vzdálenost - jakmile kořist projde check-in (dostane letenku, jen pak smí dovnitř čekat na odlet), je v bezpečí, dokud na druhé straně neprojde check-out (odevzdá letenku a vzdálí se).

Jakmile kořist dosáhne prostoru Laughlin City, je v bezpečí.