Rytíř Jedi se dvěma červenými meči

Duncan 2011

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Duncan 2011 - Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Stanné právo


Planetu, na které se nacházíte, zabralo Impérium a vyhlásilo na ní zákaz nočního vycházení.

Hrají jednotlivci, cílem je získat co nejvíce penízků. Na konci se sečtou penízky členům týmu.
Hra se dělí na úseky : den (15minut), soumrak (5minut) a noc (20 minut). Ve dne a v noci lze vydělávat penízky na stanovištích - ve dne legálně těžkou prací málo, v noci více, ale mohou tě vsadit do vězení práskači.

Imperiální logo