Rytíř Jedi se dvěma červenými meči

Duncan 2011

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Duncan 2011 - Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Program dne - čtvrtek 28.7.

dopoledneodpolednevečer
odborná
airsoft
Diplomati vycházky
volno

Pozn: otevíráme novou odbornost Letecké modelářství
vedoucí dne
Josef Minařík

Imperiální logo