Kdo dřív přijde


Narazili jste na slibný zdroj předválečných surovin - technických zařízení, nedostatkových kovů - a dokonce i vody.
Váš bunkr vysílá výpravu, která tyto životně důležité věci zajistí.
Konkurence je ovšem silná - a rychlá...