Akvadukt


Díky své perfektní rekogniskaci okolí jste objevili zdroj téměř pitné vody. Má to jeden zádrhel: jak dopravíte vodu ze zdroje do bunkru?

Pravidla

Cílem hry je sestrojit akvadukt z poskytnutých atomických dílků - 3,4,5 děrných částí a šroubků. Hodnotí se: schopnost přepravit vodu, délka akvaduktu, elegance stavby a věrnost návrhové dokumentaci.

Existují dvě oblasti:

Tým si najde prostor v oblasti centrálního staveniště a zvolí si Hlavního architekta.
Hlavní architekt vytváří návrhovou dokumentaci akvaduktu a průvodní listy součástek.
U montoven se nachází zdroj atomických dílů, které jsou vydávány vedoucím.
V montovně je členy týmu z atomických dílů tvořena součástka na základě schématu v průvodním listu.
Součástka musí mít minimálně tři pevná místa (=šrouby). Maximálně může obsahovat 12 atomických dílků (=tyček). Šrouby musí být utažené.
Z montoven jsou přenášeny celé součástky do centrálního staveniště. Jeden člověk nese maximálně jednu součástku včetně průvodního listu. Toto může být kontrolováno vedoucím a součástky bez/s chybným průvodním listem mohou být poslány zpět do montovny na předělání.
Průvodní listy bez součástek se mohou znovupoužívat a smí se nosit více najednou. Vystavit průvodní list však může pouze Architekt týmu v centrálním stanovišti.
V centrálním staveništi se součástky dále spojují do funkčního celku. Krom součástek týmy budou mít k dispozici i izolepu, a spojovací drát.
Mezi stanovišti se mohou účastníci přesouvat libovolně; Hlavní architekt však musí zůstat po celou dobu hry v centrálním staveništi.