Proti všem


Byla vám nabídnut obchod - pro jednu z mocností musíte vytvořit tréninkový program. Ti nejlepší to pak mohou dotáhnout až na titul Rytíře Nového království českého.


Ve scénce došlo ke konfliktu Správce a Vědce; Správce se snaží izolovat od okolního světa, zatímco Vědec uzavřel onen obchod a snaží se navázat spolupráci s vnějším světem.