Větší problém


Velmoci působící ve zdejším regionu - Pobaltská liga a Nové království české - si povšimly vašeho konání a nelíbí se jim. Abyste si je znovu naklonili, nezbývá než pro ně zabrat území ve strategické hře.