Expedice

Po staletích selhání nastal znovu čas pokusit o plavbu kolem světa. Žádná expedice dosud neuspěla, ale dvojice velmocí by se ráda měla čím kasat - se vší parádou tedy vypravují každá vlastní loď. Než se kdo naděje, nastává vlna touhy po objevování - bude se vypravovat i loď nejslavnějšího cechu objevitelů. Na to okamžitě reagují jejich sokové, Sbor pro zachování historie. Ze čtyř lodí je brzy pět, přidává se totiž Institut přírodní filosofie. Jenom několik týdnů před vyplutím lodí se jejich počet znovu navýší; je oznámeno, že Sjednocený obchodní kartel již připravuje vlastní výpravu přes rok.

Všech šest lodí vyráží ten samý měsíc. Cíl je jasný - být ten první, kdo obepluje celý svět.

Po dvou měsících plavby se rozdíly ve startu téměř vytratily. Každou loď potkaly větší i menší problémy, všichni kapitání se zatnutými zuby seznali, že je lepší držet spolu, i když každý jen čeká na tu pravou příležitost, kdy svým sokům hodit klacek pod nohy.

A pak jednoho dne přichází bouře. Horší než cokoliv, co posádky zatím zažily. Lodě jsou strhnuty silným větrem a ztroskotají. Co bude dál?