Rouhání

Po objevení tajemného města Xanadu se hamižní velitelé týmů vrhli na plenění jeho pokladů.