Hic sunt leones

Průběh hry

V první části hry týmy cestují po okolí se svým vedoucím. Pohybují se hlavně po cestách, stačí ale, aby se držely cestě na dohled. Tým má v několik úkolů:

  1. Vytvoření mapy okolí - na vydaný čtverečkový papír, bez použití techniky (mobily atd.); mapa by měla zahrnovat cesty, lesy a skupinky stromů a budovy
  2. Popis lokální flóry - týmy pořizují fotky rostlin, které dokáží identifikovat. Jejich pozici rovněž zakreslí do mapy. Fotky rostlin s přiřazenými jmény odevzdávají okamžitě po příchodu na Duncan
  3. Lokální úkoly - na předem daných místech vedoucí týmu zadává konkrétní úkoly
  4. Vyhnout se ostatním týmům - týmy by se měly vyhýbat ostatním

Po návratu na Duncan (maximálně 16:30) začíná druhá část hry. Dedikovaný týmový fotograf odevzdá fotky rostlin a přidružený seznam, tým odevzdá mapu. Dál má tým dva úkoly:

  1. Připravit logo na trička - navrhnout logo, vyříznout do čtvrtky a začít nastříkávat (nastříkání lze dokončit po večeři)
  2. Sestavit Nomenickou abecedu - měla by zahrnovat znaky i fonetiku a být co nejkompletnější