Nový svět

Po ztroskotání je třeba zajistit


Scénka

Vypravěč: Po staletích selhání nastal znovu čas pokusit o plavbu kolem světa. Žádná expedice dosud neuspěla, ale dvojice velmocí by se ráda měla čím kasat - se vší parádou tedy vypravují každá vlastní loď. Než se kdo naděje, nastává vlna touhy po objevování - bude se vypravovat i loď nejslavnějšího cechu objevitelů. Na to okamžitě reagují jejich sokové, Sbor pro zachování historie. Ze čtyř lodí je brzy pět, přidává se totiž Institut přírodní filosofie. Jenom několik týdnů před vyplutím lodí se jejich počet znovu navýší; je oznámeno, že Sjednocený obchodní kartel již připravuje vlastní výpravu přes rok.

Představení velmocí vystupují dopředu:
Dvojice velmocí - čevená, modrá
Cech objevitelů - oranžová
Sbor pro zachování historie - žlutá
Institut přírodní filosofie - zelená
Sejdnocený obchodní kartel - černá


Vypravěč: Všech šest lodí vyráží ten samý měsíc. Cíl je jasný - být ten první, kdo obepluje celý svět.

Po dvou měsících plavby se rozdíly ve startu téměř vytratily. Každou loď potkaly větší i menší problémy, všichni kapitání se zatnutými zuby seznali, že je lepší držet spolu, i když každý jen čeká na tu pravou příležitost, kdy svým sokům hodit klacek pod nohy.

A pak jednoho dne...

Do popředí vychází červený a modrý. Jsou ve strážím koši
A: (rozhlíží se)
B: Tak co, vidíte něco?
A: mhmnmn... ne
B: Plavíme se už přes dva měsíce
A: hm
B: zásoby pomalu docházejí -
A: jop
B: - nemáte ještě nějaký solený maso?! (dramaticky)
A: Jo. Ale šetříme si ho na oslavu
'B: 'Oslavu čeho?
A: Až něco uvidíme
B: Sakra, čert vem vzájemný rozpory, moji chlapi maj hlad.
A: A moji snad ne?! (výhružně)
B: No jo...
A: Poslouchejte, podle výpočtu těch… hulvátů z institutu přirodní filozofie - mluvili jsme s její lodí před týdnem - jsme už obepluli čtvrtinu planety.
B: A vy jim věříte?
A: Ne.
B: Ale narazit na pevnou zemi… to je pěkná představa… (zasněně)
A: Káplo na mě.
B: Cože?
A: Vidíte támhleten mrak?
B: No... jo, vypadá to jako nepříjemnost.
A: Docela velká nepříjemnost.
oba: Poplach! Rozpojte lodě! Zkasat plachty! Blíží se bouře, bůh buď milostiv...


Vypravěč: přichází bouře. Horší než cokoliv, co posádky zatím zažily. Lodě jsou strhnuty silným větrem a ztroskotají na neznámých březích.