Duncan 2009

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Znak BIS Znak CIA Znak SIS Znak Mossadu Znak KGB

BIS – Bezpečnostní informační služba

Historie vzniku

BIS vznikla po revoluci 1989 a stala se tak nástupcem v Čechách obávané Státní bezpečnosti. Přesné datum jejího vzniku je 30. 5. 1994 na základě zákona č. 154/1994 Sb. Prvním ředitelem byl Stanislav Devátý.
BIS začala úplně od začátku a vyvinula pro sebe nové postupy, podle kterých začala pracovat. Principem celé BIS byla demokracie a základní lidská práva a svody. Nebylo to jednoduché, zvláště s neblaze proslulou minulostí Státní bezpečnosti. Začátek celého programu BIS se neobešel bez značných komplikací způsobených hlavně politickou situací a neschopností některých jedinců. I značnou dobu potom, byla BIS v očích politiků, ostrým trnem. Každý chápal, že jsou tajné služby nutné, ale nikdo jim nechtěl poskytnout zázemí.

Poslání zásady a krédo

Posláním BIS je chránit stát – a v důsledku každého občana – před nejzávažnějšími anticivilizačními riziky. Bezpečnostní informační služba získává, shromažďuje a vyhodnocuje informace o rizicích ohrožujících bezpečnost a strategické zájmy České republiky, demokracii a svobodu. Její práce ale nekončí jen pouhým upozorněním, úkolem BIS je hrozbám předcházet a nebezpečí eliminovat. BIS odhaluje, popisuje, hodnotí a otupuje rizika v předstihu. Při veškeré své činnosti je BIS věrná demokratickým hodnotám, ústavě a zákonu, respektuje lidská práva a svobody. Je-li nucena je narušit, děje se tak výhradně podle zákonem stanovených pravidel. Např. pro každý odposlech je nezbytný souhlas předsedy senátu Vrchního soudu. Služba nemá represivní pravomoc, nemůže nikoho zadržet, zatknout, vyslýchat ani obvinit a nesmí získávat informace nad rámec své působnosti.
Znak BIS

Znak BIS vznikal v letech 1991 – 1992. Navrhl ho výtvarník Jan Glozar, tehdy jako odznak FBI. Podkladem pro jeho ztvárnění byla formulace několika základních požadavků: naznačení formy a metody práce, vyjádření státnosti, houževnatosti, bystrosti, ostražitosti, rychlosti a respektu.
Obraz znaku tvoří velký státní symbol umístěný na hrudi orlice, částečně překrytý jejím křídlem. V horní části je umístěn nápis „Audi, vide, tace“, v dolní části nápis „BIS“. Orlice vyjadřuje bystrost, ostražitost, houževnatost, rychlost a respekt, který ptačí říše bere na vědomí. Vlastnosti orlice doplňuje směrem k člověku zmíněné latinské heslo, které říká, že příslušník zpravodajské služby musí dobře naslouchat, dobře se dívat a mlčet.