Duncan 2009

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Znak BIS Znak CIA Znak SIS Znak Mossadu Znak KGB

CIA - Central Intelligence Agency

CIA (ústřední zpravodajská služba) je v dnešním nestabilním světě zpravodajskou páteří poslední opravdu demokratické země světa – Spojených států Amerických.

Historie

Po druhé světové válce bylo zřejmé, že se svět mění - v reakci na to prezident Truman podepsal už 18. září 1947 National Security Act (zákon o národní bezpečnosti), kterým definoval zpravodajskou politiku a zřídil CIA, moderní zpravodajskou službu nejsilnější země světa.
Následovalo čtyřicet let studené války, první války, ve které nehrály prim vojenské operace - ale právě výzvědné služby. V učebnicích dějepisu pravděpodobně druhá polovina 20. století bude popsána jednoduchou frází: vědeckotechnická a informační revoluce. Právě nástup technologie pro sběr a třídění informací byl naší službou plně a od začátků využit - špionážní letadla, později i satelitní snímky... Právě využívání špičkových technologií se stalo důležitou součástí naší špionážní práce, a pouze díky nezměrnému úsilí našich pracovníků a technologické vyspělosti naší země jsme vyřešili všechny důležité krize této doby.

V roce 2001 se však svět znovu změnil - děsivým útokem na samé srdce demokracie. V následující dekádě se však CIA dokázala znovu reorganizovat, tak, aby byla schopna čelit všem nástrahám globálního terorismu. Obrodila se kupříkladu metodologie výslechů.

Činnost CIA

CIA je nezávislá státní organizace, která je zodpovědná prezidentovi Spojených států. Veřejná kontrola je zajištěna výbory amerického Kongresu. Základními úkoly CIA jsou sběr, analýza a vyhodnocování zpravodajsky významných informací. Ty jsou pak předávány zadavateli (americké vládě) jako podklad pro rozhodování. Ze zákona nesmí výzvědná služba působit na území USA, působí pouze v zahraničí. Nejlepší mozky spojených státu dennodenně pracují na odhalení potencionálních hrozeb, které by mohly bezpečí USA, nebo jejich spojenců.

Sídlo úřadu CIA

Sídlo CIA se nachází v Langley, ve státě Virginia, kousek od hlavního města Washingtonu D.C., a také řeky Potomac. Tento komplex je ovšem, stejně jako další důležité vládní budovy v USA, jednou z nejvíce střežených budov na světě.

Znak CIA

Kompas, nebo Hvězda, jak jí někteří lidé nazývají, má 16 hrotů. Tyto hroty reprezentují vyhledávání zpravodajských dat z celého světa (vně Spojených států) a jejich spojení v ředitelství CIA ve Virginii. Data jsou pak analyzována a přerozdělována a slouží jako hlavní podklady pro rozhodnutí politiků. Hvězda je symbolem obrany a ochrany.