Duncan 2009

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Znak BIS Znak CIA Znak SIS Znak Mossadu Znak KGB

MOSSAD

Úkoly a povinnosti:

Mosad je rozdělen do osmi oddělení:

  1. Plánování a koordinace operací
  2. Sběr informací
  3. Politická činnost a styky (styky s cizími zpravodajskými službami a se státy, s nimiž nemá Izrael oficiální styky)
  4. Lidské zdroje, finance, logistika a bezpečnost
  5. Výcvik
  6. Výzkum
  7. Zvláštní operace (hebr. Metsada) (atentáty, polovojenské operace, sabotáže a psychologická válka)
  8. Technika

Historie:

Úspěchy:

1967

1979–81

1985

1995

2004