Duncan 2009

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Znak BIS Znak CIA Znak SIS Znak Mossadu Znak KGB

KGB

Výbor státní bezpečnosti, KGB (Комитет государственной безопасности), je ruská organizace, zabývající se špionáží a kontrašpionáží. Mimo jiné plní i funkci ruské tajné policie a řídí některá odvětví výzkumu (hl. zbraňový, elektronika apod.). KGB vznikla 13. března 1954, kdy nahradila bývalou organizaci Cheka (чрезвычайная комиссия), která se zabývala hlavně bojem proti kontrarevolucionářům.

Nejčastější postup této organizace je používání ruských emigrantů, kterým lze ve chvíli prozrazení poskytnout diplomatickou imunitu a ukrýt je na nejbližší ambasádě. Jde pak většinou o čtyři druhy špionáže – politická, ekonomická, militaristicko-strategická a nakonec desinformace nepřátel. Problémem KGB pak bývá tendence kontrolorů vraždit prozrazené či jinak diskreditované agenty. I toto však přispívá k celkové brutální efektivitě a reputaci jedné z nejlepších tajných služeb na světě.

Výbor státní bezpečnosti,
zvaný také KGB,
pomůže ti od starosti,
budeš vzteky bez sebe.
Půl století známá služba,
dříve pomoc revoluci,
stará jako sama družba,
nejen chlapi jako buci.
Máme svoje lidi všude,
snad tvůj soused? davy žen?
stejně z tebe nic nezbude,
když po tobě někdy jdem.

Budu na tě chlape zlej,
jsi-li agent CIA,
a jestli snad BIS,
rozdrtí tě ruská pěst.
A co takhle MOSAD?
Tak se chlape posaď,
povídám ti na svou čest,
zničím tě jak MI6.

Takže radši víckrát měř,
než se s námi pustíš v řež,
páč nelpím na kamarádech,
mám je rád jen s kudlou v zádech.