Duncan 2009

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Znak BIS Znak CIA Znak SIS Znak Mossadu Znak KGB

MI6

Náš název je Secret Intelligence Service, neboli SIS. Taktéž používáme zkratku MI6, která znamená Military Inteligence Deputary 6. Spadáme pod britskou vládu, která nás založila roku 1909. Hlavní zaměření naší agentury je na mezinárodní špionáž.
Výsledkem naší práce by mělo být zajištění bezpečnosti našeho státu, Spojeného království Velké Británie a Severního Irska. SIS funguje po celém světě. Sbírá zahraniční tajné zpravodajské služeb na podporu britské vlády v oblasti politiky a cílů. Regionální nestabilitě, terorismu, šíření zbraní hromadného ničení a nelegální narkotika patří mezi hlavní výzvy světa 21. století. SIS pomáhá vládě splnit tyto úkoly. SIS musí chránit tajemství svých zdrojů a metod. Tento faktor se odráží v našich webových stránkách.
Naším nejtajnějším agentem je agent se sériovým číslem 007. Jeho schopnosti jsou naprosto monstrózní a na jeho práci závisí existence a bezpečnost celého světa. Narodil se roku 1952 a díky nejmodernějším technologiím zůstává stále služby schopný a ve skvělé fyzické kondici. Absolvoval spoustu misí, například mise s těmito názvy: Dr. No, Goldfinger, V tajné službě jejího veličenstva, Moonrarker, Přísně tajné, Zlaté oko, Jeden svět nestačí, Dnes neumírej, Casino Royale, Quantum of Solace a mnoho dalších.
Počátky tajné zpravodajské služby (SIS), leží v rozhodnutí ze strany Výboru pro obranu Impéria v roce 1909 vytvořit Secret Service Intelligence. V tomto okamžiku měla Británie formálně zřízenou stálou tajnou zpravodajskou službu. Ale dějiny britské zpravodajské organizace činné v zahraničním zpravodajství sahají nejméně do druhé poloviny 15. století. Sir Francis Walsingham využil znalostí v tomto oboru a udržoval stálou síť padesáti tajných agentů v zahraničí, zatímco sloužil jako soukromý tajemník Elizabeth I.
V současné době se zaměřujeme na omezení vlivu a operačních schopností ostatních tajných služeb. Poté, co získáme relativní nadvládu na poli tajných operací, budeme moci ještě lépe ochraňovat území naší milované Královny.
Informace o přijímacím řízení do MI6: každý agent musí projít řadou náročných fyzických i psychických testů, které komplexně prověří jeho způsobilost. Fyzické testy probíhají za dozoru instruktorů jednotek SIS, které mají nejvyšší nároky na fyzickou kondici. V rámci psychických testů projde každý člen metodou dlouhodobého mučení, což zaručí jeho totální odolnost, naprostou mlčenlivost a loajalitu k naší Královně. Úspěšní účastníci se stanou agenty prestižní organizace a mohou následně předvést své elitní schopnosti v rámci tajných misí po celém světě.