Proti proudu času

Přihláška na třídní výlet

Jméno:    ____________
Příjmení: ____________
Sraz 12.7. ve 13,00 před Stanicí Techniků Vyšehrad.

Souhlasím s cestováním přihlášeného pomocí stroje času.
Zavazuji se nahradit škody, kterých se přihlášený v průběhu cestování časem dopustí/dopustil.
Beru na vědomí možnost vzniku paradoxu dle §12 časového zákona 322/2025 Sb.

V ______________ 15.7. 2033
Podpis zákonného zástupce: ________________