Proti proudu času

Enigma

Enigma
Je pořeba pomoci spojencům pročistit světové oceány od německých ponorek. K tomu je potřeba dostatek munice z vojenských skladů a notná dávka štěstí.

Etapa první

Tým najde mapu rozdělí se do dvojic. Některým ze členů je přiděleno číslo, některým písmeno – každá dvojice se musí sestávat z jednoho človeka s písmenem a jednoho s číslem. Když se tým rozdělí a verifikuje si informace u Hanky.

Etapa druhá

Hraje se na pět patnáctiminutových kol. Během každého kola se tři dvojice pohybují po šesteru stanovišt, kde plní úkoly, aby získaly munici. Jedna předem daná dvojice se pak může dostavit na centrální stanovište a věnovat se luštení šifer. Tým, který v luštení zvítězí, po dobu dalšího kola na ostatních stanovištích inkasuje všechnu munici bez nutnosti řešit jakékoliv úkoly – stačí se na ně dostavit. Toto je indikováno vlajkou v barvě dotyčného týmu, která vlaje nad centrálním stanovištem.
Z toho vyplývá, že během prvního kola nevlaje vlajka žádná a každá z smí šifrovat právě jednou. Dále každé stanovište smí každá dvojice během jednoho kola navštívit (at úspešně či neúspešně) pouze jednou.

Etapa třetí

Na poslední etapu se týmy vrací na Duncan, aby zde zúročily vydělanou munici. To probíhá veřejnou hrou stylu námořní bitva (alias lodě).

Enigma Enigma Enigma