Proti proudu času

Epilog: Stalingrad

Od dobrodružství časopoutníků již uplynulo drahně jejich subjektivních let. Jednoho dne si užívají zaslouženého odpočinku - když tu najednou někdo freneticky klepe na dveře.
Kupodivu je to starý známý pan Dan d'Lion a Ordnung. Oba jsou starší a vypadají ztrhaně; druhý jmenovaný má přes oko pásku. „Drazí přátelé,“ praví Dan, „předivo historie se opět poškodilo. Potřebujeme někoho s vašimi zkušenostmi. Potřebujeme vás...“
Naši hrdinové povstávají a vydávají se vstříc poslední výzvě...