Proti proudu času

Program dne - sobota 19.7.

dopoledneodpolednevečer
odborná, sport, vycházkaRevoluční rok 1848 volno
oheň

Pozn:
vedoucí dne
Josef Minařík