Proti proudu času

Revoluční rok 1848

Díky opravným zásahům časopoutníků už se revoluce v Evropě dostala do starých kolejí - ne tak v Čechách, kde se stále nepodařilo podnítit vzplanutí revoluční jiskry. (a její následné zadušení).

Proto je nyní úkolem vašich týmů nejen rozpoutat vřavu na barikádách, ale zároveň proti ní i tvrdě zakročit. Český lid tak z první ruky zažije realitu nerovnoprávnosti, která podnítí budoucí sociální změny, ale zároveň nedojde ke ztrátám na životech mezi civilním obyvatelstvem.

Jediné, co situaci činí nesnadnou, jsou nebývale prudké lijáky předrevolučních dnů. Ty způsobily, že na barikádách asi těžko vzplanou ohně...


Revoluční rok 1848 Revoluční rok 1848 Revoluční rok 1848