Duncan 2010

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Skylab

Sestavení nebeské laboratoře SKYLAB

Cílem je získat komponenty pro stavbu kosmické laboratoře jedné barvy a sestavit ji. Jednotlivé díly jsou ve formě lístečků, celkový tvar laboratoře je znám.
Skylab

Na stanovištích v herním prostoru si budou hráči „kupovat“ jednotlivé díly správným zodpovězením otázky.

V herním prostoru se bude nacházet takový počet komponent, aby bylo možno sestavit minimálně tolik laboratoří, kolik je družstev. Díly budou rozlišeny barevně tak, aby každé družstvo mělo možnost sestavit celou laboratoř z jedné barvy, což je jejich úkolem. Sami si mohou zvolit barvu své laboratoře, pokud někomu chybí díl správné barvy, mohou ho měnit (nesmějí si je krást).

Vítězí ten, kdo první správně sestaví kosmickou laboratoř jedné barvy. Pokud družstvo v herním čase laboratoř nesestaví, hodnotí se počet získaných komponentů jedné vybrané barvy.

Na stanovištích probíhá nakupování dílů takto:
Přiběhne jednotlivec, vybere si díl, který chce koupit, (barvu a díl). Pokud odpoví správně na příslušnou otázku dostane barevný lísteček s názvem komponenty. Pokud úlohu nesplní, nedostane nic a musí opustit stanoviště. Na každé stanoviště smí každý hráč přijít jen jednou (vedoucí si zaškrtává, kdo už u něj byl).