Duncan 2010

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Program dne - sobota 31.7.

dopoledneodpolednevečer
odborná + témata:
počítače: hrátky se zvkukem
modeláři: postavte si házedlo
softball
Roztaveníoheň

Pozn:

vedoucí dne
Jiří Olmer