Duncan 2010

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Program dne - pátek 23.7.

dopoledneodpolednevečer
odborná Polymorfvolno, vycházky

Pozn: dodatečně blahopřeme Petru Andělovi a Nikolu Klestilovi k narozeninám.

vedoucí dne
Hana Císařová