Duncan 2010

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Program dne - neděle 1.8.

dopoledneodpolednevečer
odborná + témata:
elektronika: postavte si...
modeláři: postavte si házedlo
Výměna tělvolno, vycházky

Pozn: Blahopřejeme Adamu Bendovi k dnešním narozeninám!
Budíček a snídaně o hodinu později.

vedoucí dne
Hana Císařová