Duncan 2010

Letní tábor Stanice techniků Vyšehrad, druhý běh

Dům dětí a mládeže Praha 2

Pozpátku

RIMMER: (Hlas) Holly, co se to sakra děje?
HOLLY: (Hlas) Je to přesně v souladu s nejnovější teorií. Všechno začalo velkým třeskem a vesmír stále expanduje. Nakonec, až už nebude další expanze možná, přijde velký smrsk a všechno se začne zmenšovat. A je docela možné, že i čas začne ubíhat opačným směrem.

Záběry RIMMERA a KRYTONA, kteří jdou popředu v davu lidí, kteří jdou pozpátku. Drobné se vracejí do rukou lidí z žebrákova kytarového pouzdra, muž natahuje kouř ze vzduchu a fouká ho zpátky do cigarety, záběr páru jdoucího pozpátku.

RIMMER: (Hlas) Takže to je Země?
HOLLY: (Hlas) Ano, je to Země! Jen je to Země, kde čas ubíhá pozpátku.


Rimmer s Krytonem se vydají na zkušební let Kosmíkem 1. Cestou vletí do časové díry a skončí na neznámé planetě. Ukáže se ale, že jde o Zemi, jenže zde běží čas pozpátku – v této oblasti kosmu skončila fáze velkého třesku a začal „velký smrsk“, takže se šipka času obrátila. Což vede k mnoha humorným situacím. Zbytek posádky, Lister s Kocourem, se je vydají hledat a posléze se k nim na Zemi připojí.


Průběh hry:

Je připraveno 31 kartiček (pro každého hráče jedna) dvou typů: akce a okolnosti. Akce se týkají posádky Červeného trpaslíka, okolnosti popisují děje v prostředí, kde se hráči ocitli. Dále se akce i okolnosti dělí podle toho, probíhají-li pozpátku nebo popředu. Cílem hry je, aby každý ze čtyř týmů sehrál scénku, ve které se objeví pokud možno všechny akce a okolnosti podle kartiček, jež tým nasbíral.

Na začátku musí hráči objevit časovou díru (oranžově označená, v lese) a projít jí. Každý hráč zde dostane jednu kartičku. V další fázi mohou zástupci jednotlivých týmů své kartičky směnit, ale vždy jen naslepo. Výměny probíhají u stolu, ke kterému si sednou 2, 3 nebo 4 hráči a mění si vždy jednu kartu, rubem nahoru, po směru hodinových ručiček. Každý hráč může kdykoliv stůl opustit, pokud si myslí, že další směnou již nic vhodnějšího pro příběh, který sestavuje, nezíská.

Po určitém čase na přípravu pak postupně všechny týmy předvedou svoji scénku a budou ohodnoceni; získávají známku za zahrnutí co nejvíce akcí a okolností ze svých kartiček do scénky a druhou známku za „umělecký dojem“.